EL C.A PALMA FITNESS PRESENT A LA I TRANSMALLORCA RUN

nov 30th, 2014

Category: Club d'Atletisme Palma Fitness

EL C.A PALMA FITNESS PRESENT A LA I TRANSMALLORCA RUN

Des del C.A Palma Fitness volem felicitar als nostres companys Jaume Morro i Pep Nieto que han acoseguit ser finishers d’aquesta cursa que a constat de 3 tres maratons de muntanya i una cursa de 17 quilómetres com a darrera etapa celebrades entres el 21 i 23 de novembre.

Desde el C.A Palma Fitness queremos felicitar a nuestros compañeros Jaume Morro y Pep Nieto que han conseguido ser finishers de esta carrera que a constado de 3 maratones de montaña y una carrera de 17 quilómetros como última etapa celebradas entre el 21 y 23 de noviembre.

TRANS

Volem felicitar als companys de club Eduardo Sánchez que a participat a la segona etapa d’aquesta prova, la marató de Sa Rápita fins al Far de Ses Salines i tornada a Sa Rápita.

Queremos felicitar al compañero de club Eduardo Sánchez que a participado en la segunda etapa de esta prueba, la maratón  de Sa Rapita hasta el faro de Ses Salines y vuelta a Sa Rapita.

TRANS2

Per acabar també volem felicitar  als nostres companys Mauricio Cateura, Rodrigo Rivas, Daniel Hernández, Oscar Arabi i Joan Ribot que han participat a la darrera cursa del Castell de Bellver,-Na Burguesa-Castell de Bellver.

Por último también queremos felicitar a nuestros compañeros Mauricio Cateura, Rodrigo Rivas, Daniel Hernández, Oscar Arabi i Joan Ribot que han participado en la última carrera del Castell de Bellver-Na Burguesa-Castell de Bellver.

TRANS3

Web

Add a comment

Your email address will not be shared or published. Required fields are marked *